top of page
  • Forfatterens bildeDrammen Ryttersportsklubb

Skriftlig årsmøte 2020

Oppdatert: 21. mai 2021

Styret i DRAM har bestemt at årsmøtet 2020 avholdes skriftligMed bakgrunn i dagens Covid- 19 situasjon med utvidede restriksjoner har styret i klubben bestemt at årsmøtet 2020 avholdes skriftlig.

Det har ikke kommet inn noen saker til avstemning på møtet, og den allerede utsendte innkalling er derfor gjeldende.


Et skriftlig årsmøte foregår på følgende måte:

→ Dokumentene gjøres tilgjengelig for medlemmene, og medlemmene får en frist for å avgi stemme.

→ En redegjørelse for hvordan møtet vil bli gjennomført vil bli publisert på vår hjemmeside (drammenryttersportsklubb.no) innen torsdag 12.november 2020.

→ Stemmegivning skjer per e- post innenfor den oppsatte fristen for å avgi stemme (vi kommer tilbake til frist og mailadresse)

→ Et skriftlig årsmøte anses som avsluttet når fristen for å avgi stemmer har gått ut✔︎Dersom noen av klubbens stemmeberettigede medlemmer har innsigelser mot at årsmøtet avholdes skriftlig må det sendes en mail til klubben på drammenrytter@gmail.com innen fredag 6.november 2020


Hilsen styret i Drammen Ryttersportsklubb

Comments


bottom of page