top of page
  • Forfatterens bildeDrammen Ryttersportsklubb

Innkalling til skriftlig årsmøte

Oppdatert: 21. mai 2021

Innkalling til skriftlig årsmøte. Her er prosedyre for gjennomføring av skriftlig årsmøte samt obligatoriske dokumenter
Årsmøtet avholdes på følgende måte:

◦ Avstemning foregår ved bruk av e-post

◦ For å avgi stemme angis saksnummer om det stemmes

1) For forslaget

2) Mot forslaget

De sakene som skal stemmes over finnes i vedlagte saksliste

◦ Dersom det ikke angis stemme knyttet til en sak anses stemmen som blank

◦ Alternativt kan det stemmes for flere forslag samtidig ved å skrive at det stemmes for samtlige forslag (med eventuell presisering av de forslag det stemmes mot)

◦ E- posten sendes til dette årsmøtets dirigent, Lina Ekornrud; lina.ekornrud@gmail.com med kopi til styrets leder og protokollfører, Kjersti Ekornrud; kjerstie@amgen.com

◦ Dirigenten er ansvarlig for å telle opp stemmene sammen med protokollfører


Frist for å avgi stemme er torsdag 26. november 2020


Det forutsettes at vedlagte årsmøte- dokumenter leses. De vedlagte dokumentene er:

⁃ Innkalling til årsmøte

⁃ Forretningsordning

⁃ Saksliste

⁃ Årsberetning

⁃ Godkjent regnskap 2019

⁃ Budsjett 2020
INNKALLING
.pdf
Download PDF • 114KB

FORRETNINGSORDNING
.pdf
Download PDF • 126KB

SAKSLISTE
.pdf
Download PDF • 168KB

ÅRSBERETNING
.pdf
Download PDF • 223KB

GODKJENT REGNSKAP
.pdf
Download PDF • 659KB

BUDSJETT
.pdf
Download PDF • 28KB

Comments


bottom of page