top of page
  • Forfatterens bildeDrammen Ryttersportsklubb

Innkalling til årsmøte i Drammen Ryttersportsklubb

Styret i DRAM innkaller herved til årsmøte 2020


Til medlemmer i Drammen Ryttersportsklubb


Innkalling til årsmøte i Drammen Ryttersportsklubb


Styret innkaller herved til årsmøte i Drammen Ryttersportsklubb

Årsmøtet avholdes den 19. mars 2020 kl. 19:00 i Varmestuen på Stall Hafskjold, Nøsteveien 120, 3402 Lier.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars til drammenrytter@gmail.com.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Dokumentene blir lagt ut på www.drammenryttersportsklubb.no


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må medlemmet ha vært medlem av Drammen Ryttersportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020 og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Drammen Ryttersportsklubbs lov. Ved spørsmål om årsmøtet kan Kjersti Ekornrud kontaktes på drammenryttermail.comVelkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Styret


Comentários


bottom of page