top of page
  • Forfatterens bildeDrammen Ryttersportsklubb

Innkalling til årsmøte i DRAM 2021

Til medlemmene i Drammen Ryttersportsklubb. Styret innkaller herved til årsmøte.


Til medlemmene i Drammen Ryttersportsklubb

Drammen, 20/5-21

Innkalling til årsmøte i Drammen Ryttersportsklubb 2021Styret innkaller herved til årsmøte i Drammen Ryttersportsklubb.


Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

For nærmere informasjon om skriftlige årsmøter, se NIFs side om skriftlige årsmøter her.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 31/5-21 til drammenrytter@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.drammenryttersportsklubb.no

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene må dette oversendes styret på e-post før årsmøtet, slik at dette kan avklares i god tid før saksdokumentene blir tilgjengeliggjort. E-post adresse er drammenrytter@gmail.com


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av klubben i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben.


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Drammen Ryttersportsklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Drammen Ryttersportsklubb kontaktes på telefon 97665912 eller e-post: drammenrytter@gmail.comVelkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Styret


Forslag til årsmøte DRAM 2021
.docx
Last ned DOCX • 13KB
コメント


bottom of page