top of page
  • Forfatterens bildeDrammen Ryttersportsklubb

Innkalling til årsmøte i Drammen Ryttersportsklubb 2022


Styret innkaller herved til årsmøte i Drammen Ryttersportsklubb.
Les her for mer informasjonTil medlemmene i Drammen Ryttersportsklubb

Drammen 24. februar 2022


Innkalling til årsmøte i Drammen Ryttersportsklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Drammen Ryttersportsklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag 24. mars kl 18:00 Varmestuen på Stall Hafskjold, Nøsteveien 120, 3402 Lier.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars til drammenrytter@gmail.com Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.drammenryttersportsklubb.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Drammen Ryttersportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Drammen Ryttersportsklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på drammenrytter@gmail.com.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Innkalling til Årsmøte i DRAM 2022
.pdf
Last ned PDF • 181KB

Comments


bottom of page