top of page
  • Forfatterens bildeDrammen Ryttersportsklubb

Årsmøte 2021

Her er prosedyre for gjennomføring av skriftlig årsmøte samt obligatoriske dokumenter. Det er viktig at alle engasjerer seg og avgir sine stemmer!

Årsmøtet avholdes på følgende måte:


◦ Avstemning foregår ved bruk av e-post

◦ For å avgi stemme angis saksnummer om det stemmes

1) For forslaget

2) Mot forslaget

De sakene som skal stemmes over finnes i vedlagte saksliste


◦ Dersom det ikke angis stemme knyttet til en sak anses stemmen som blank

◦ Alternativt kan det stemmes for flere forslag samtidig ved å skrive at det stemmes for samtlige forslag (med eventuell presisering av de forslag det stemmes mot)

◦ E- posten sendes til dette årsmøtets dirigent, Lina Ekornrud; lina.ekornrud@gmail.com med kopi til styrets leder og protokollfører, Kjersti Ekornrud; kjerstie@amgen.com

◦ Dirigenten er ansvarlig for å telle opp stemmene sammen med protokollførerFrist for å avgi stemme er fredag 11. juni 2021


Det forutsettes at vedlagte årsmøte- dokumenter leses. De vedlagte dokumentene er:

⁃ Innkalling til årsmøte

⁃ Forretningsordning

Her er prosedyre for gjennomføring av skriftlig årsmøte 2021, samt obligatoriske dokumenter. Det er viktig at alle engasjerer seg og avgir sine stemmer!emmer!mmer!mer!er!r!

⁃ Årsberetning

⁃ Beretning kontrollkomité (godkjent regnskap)

⁃ Budsjett 2021


Innkalling årsmøtet 2021
.pdf
Last ned PDF • 165KB
Forretningsordning 2021
.pdf
Last ned PDF • 140KB
Saksliste_2021
.pdf
Last ned PDF • 167KB
Årsberetning 2021
.pdf
Last ned PDF • 219KB
Beretning Kontrollkomiteen
.pdf
Last ned PDF • 939KB
Budsjett 2021
.pdf
Last ned PDF • 22KB

Comments


bottom of page